Romana


PRIMARIA COMUNEI MANASTIREA
P.U.Z.» Raportul informarii publicului in etapa pregatitoare a P.U.Z. -
» Anuntul de afisare cu privire la consultare asupra intentiei de elaborare a „P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI -
» Procesul Verbal de afisare cu privire la consultare asupra intentiei de elaborare a „P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI -
» Raportul informarii publicului in etapa de elaborare a P.U.Z., cu privire la consultarea populatiei asupra elaborarii P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI -
» Consultare asupra propunerilor preliminare -
» Anunt PUZ, etapa II, construire spatiu comercial -
» PV afisare anunt PUZ, etapa II, construire spatiu comercial -
» Raportul informarii, etapa I -
» Rezultatul informarii, etapa I -
» Anunt P.U.Z - etapa pregatitoare - consultarea populației cu privire la intenţia elaborării a P.U.Z.- EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU COMUNA MÎNĂSTIREA, PRIN INSTALAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 0,95 MW CONECTAT -
» Proces verbal de afisare a anuntului PUZ - Etapa pregatitoare - EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU COMUNA MÎNĂSTIREA, PRIN INSTALAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 0,95 MW CONECTAT LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL -
» Raport - informarii si consultarii publicului privind Planul Urbanistic Zonal [...] -
» PV afisare anunt etapa apobare PUZ -
» Raport etapa II -
» Rezultat etapa II -
» PUZ-AMENAJARE PAR PE LOT 4 [...] -
» Raport etapa aprobarii -
» Raport final informare PUZ -
» PUZ - AMENAJARE PARC PE LOT 4 SI AMENAJARE ZONA AGREMENT PE LOT 5 - SUPRAFATA TOTALA DE 16.179 MP -
» Rezultatele informării PUZ -
» Anunt - P.U.Z. - AMENAJARE PARC PE LOT 4 ŞI AMENAJARE ZONĂ AGREMENT PE LOT 5 – SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 16.179 MP -
» Procesul verbal de afişare în etapa aprobării pentru documentaţia de urbanism P.U.Z. - AMENAJARE PARC PE LOT 4 ŞI AMENAJARE ZONĂ AGREMENT PE LOT 5 – SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 16.179 MP -
» Raportul în etapa elaborării P.U.Z -
» Rezultatul informării în etapa elaborării P.U.Z -
» Raport, rezultat informare III -
» Raport, rezultat informare PUZ -

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC