Romana


PRIMARIA COMUNEI MANASTIREA
CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Manastirea, judetul Calarasi are urmatoarea componenta:
 • Primar - Iancu Marian Mugurel
 • Viceprimar - Tudor Gheorghe - PNL
 • Consilieri:
  • Gingasu Valentin Bogdan - PNL
  • Ilie Stefan - PNL
  • Tudor Gheorghe - PNL
  • Vulpe Romeo - PNL
  • Stamelatos Gheorghe - PNL
  • Capraru Valerica - PNL
  • Mocanasu Dumitru - PNL
  • Vesteman Vasile - PNL
  • Alexandru Rodica - PNL
  • Enciu Gheorghe - PNL
  • Tiganila Alexandru - PNL
  • Lupsneanu Nicolae - PSD
  • Nicolae Marin - PSD
  • Voicu Mariana - PSD
  • Stancu Tudorel - PSD

    Personalul aparatului propriu al Primariei Manastirea este urmatorul:
 • Iancu Marian Mugurel - Primar
 • Tudor Gheorghe - Viceprimar
 • Nastase Ion - Secretar
 • Lazar Vetuta - Consilier-Contabilitate
 • Chitu Mariana - Consilier-Registru Agricol
 • Papacea Aurelia - Referent de specialitate-Registru agricol
 • Ganea Rica - Consilier-Urbanism si amenajarea teritoriului
 • Negru Floarea - Referent-Stare civila
 • Cristea Nicoleta - Consilier-Asistenta sociala
 • Bran Valeriu - Sef Formatie Paza Pompieri
 • Vatea Constantin - Casier
 • Florescu Tudor - Casier
 • Perca Constantin - Referent-Expert probleme romi
 • Popa Tudora - Referent-Bibliotecar

Procese Verbale
Fisiere:

» 2018
» 2017
» Proiect de hotarare nr.1/05.01.2017 - privind aprobarea deficitului bugetului pe anul 2016 la sectiunea dezvoltare
» Proiect de hotarare nr.2/05.01.17 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
» Proiect de hotarare nr.7/10.01.17 - privindprivind aprobarea proiectului Planului de scolarizare la invatamantul prescolar,primar, gimnazial si liceal din comuna Manastirea pentru anul scolar 2017-2018
» Proiect de hotarare nr.1/20.01.17 - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie"Extindere cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 in Comuna Manastirea
» Proiect de hotarare nr.2/20.01.17 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 în comuna Manastirea,jud.Calarasi" in vederea accesarii fondurilor [...]
» Proiect de hotarare nr.3/20.01.17 - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea "
» Proiect de hotarare nr.4/20.01.17 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea,jud.Calarasi" in vederea accesarii fondurilor [...]
» Proiect de hotarare nr.5/14.02.17 - privind analizarea deficientelor prezentate la punctul 15 din Decizia nr. 33/2016 emisa de Camera de Conturi Calarasi in urma misiunii de audit financiar efectiat la U.A.T. Minastirea [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.4/24.02.17 - privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprefetei de 7407mp teren categoria ape statatoare [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.6/20.01.17 - privind aprobarea infiintarii asociatiei "Doina Munteniei"
» Proiect de hotarare nr.7/14.02.17 - privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru Agricultura in referent clasa III grad profesional superior
» Proiect de hotarare nr.1/03.03.17 - privind aprobarea initierii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea,jud.Calarasi" precum si [...]
» Proiect de hotarare nr.2/03.03.17 - privind aprobarea estimativa a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare targ comunal in comuna Manastirea,jud.Calarasi" [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.1/08.03.2017 - privind aprobarea cofinantarii proiectului "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea,jud.Calarasi"
» Proiect de hotarare nr.2/08.03.17 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea, judetul Calarasi " precum si a altor masuri necesare impl
» Proiect de hotarare nr.1/24.02.17 - privind aprobarea finantarii clubului sportiv Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea de catre Consiliul Local Minastirea, la care comuna Minastirea are calitate de asociat – membru fondator
» Proiect de hotarare nr.2/24.02.17 - privind implementarea proiectului ”Infiintare drum de exploatatie agricola” în comuna Manastirea
» Proiect de hotarare nr.3/24.02.17 - privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 65030 mp teren categoria ape statatoare [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.5/24.02.17 - privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului iluminat public in zona de locuinte [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.6/24.02.17 - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului reabilitare strazi in zona de locuinte [...]
» Proiect de hotarare nr.7/24.02.17 - privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului de reabilitare Dispensar Medical Teritorial Manastirea [...]"
» Proiect de hotarare nr.8/24.02.17 - privind aprobarea Planului de masuri si a calendarului implementarii colectarii selective a deseurilor generate de Primaria Manastirea
» Proiect de hotarare nr.9/14.03.17 - cu privire la aprobarea bugetului Local al Comunei Manastirea pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr.10/14.03.17 - privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2016
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 31.01.2017
» HCL nr. 1/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local pe anul 2016 la sectiunea dezvoltare
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 22.02.2017
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.03.2017
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 25.04.2017
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea initierii proiectului "Construirea unei Platforme Comunale de Depozitare si Gospodarie a Gunoiului de Grajd comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi" [...]
» HCL nr. 6/31.01.2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Minastirea nr. 100/23.11.2016
» HCL nr. 7/31.01.2017 privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 8/31.01.2017 privind aprobarea proiectului Planului de scolarizare la invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal din comuna Minastirea pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 9/22.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere cu corp [...]"
» HCL nr. 10/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 11/22.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare [...]"
» HCL nr. 12/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea [...]"
» HCL nr. 13/22.02.2017 privind analizarea deficientelor prezentate la punctul 15 din Decizia nr. 33/2016 [...]
» HCL nr. 14/22.02.2017 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI "DOINA MUNTENIEI"
» HCL nr. 15/22.02.2017 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru Agricultura in referent clasa III grad profesional superior
» HCL nr. 16/08.03.2017 privind aprobarea initierii proiectului "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Minastirea, judetul Calarasi" [...]
» HCL nr. 17/08.03.2017 privind aprobarea estimativa a indicatorilor tehnico-economici
» HCL nr. 18/13.03.2017 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Lucrari de reabilitare retea de iluminat public [...]"
» HCL nr. 19/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii [...]"
» HCL nr. 20/28.03.2017 privind aprobarea finantarii clubului sportiv Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea [...]
» HCL nr. 21/28.03.2017 privind implementarea proiectului "Infiintare drum de exploatatie agricola" [...]
» HCL nr. 22/28.03.2017 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 65030 m2 teren categoria ape statatoare [...]
» HCL nr. 23/28.03.2017 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 7407 m2 teren categoria ape statatoare - Bazin nr. 3 - [...]
» HCL nr. 24/28.03.2017 privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului iluminat public in zona de locuinte Tarla 49/25/2 [...]
» HCL nr. 25/28.03.2017 privind aprobarea initerii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului reabilitare strazi [...]
» HCL nr. 26/28.03.2017 privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului de reabilitare Dispensar Medical Teritorial Minastirea [...]
» HCL nr. 27/28.03.2017 privind aprobarea Planului de masuri si a calendarului implementarii colectarii selective a deseurilor generate de Primaria Minastirea
» HCL nr. 28/28.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Local al Comunei Minastirea pe anul 2017
» HCL nr. 29/28.03.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2016
» HCL nr. 30/25.04.2017 Achizitionare autoturism
» HCL nr. 31/25.04.2017 Taxa I Lucerna
» HCL nr. 32/25.04.2017 infiintare Politie Locala
» HCL nr. 33/25.04.2017 PUZ Agricola Cap Coconi
» HCL nr. 34/25.04.2017 Modificare inventar
» HCL nr. 35/25.04.2017 aprobare investitie extindere canalizare
» HCL nr. 36/25.04.2017 implementare proiect extindere canalizare
» HCL nr. 37/25.04.2017 reziliere contracte teren locuinte
» HCL nr. 38/25.04.2017 aprobare cereri teren locuinte
» HCL nr. 39/25.04.2017 aprobare Plan SVSU
» HCL nr. 40/25.04.2017 rectificare buget
» HCL nr. 41/25.04.2017 utilizare sume pentru dezvoltare
» HCL nr. 42/30.05.2017 rectificare buget
» HCL nr. 43/30.05.2017 initiere proiect reabilitare strazi
» HCL nr. 44/30.05.2017 infiintare Politie Locala
» HCL nr. 45/22.06.2017 acord parteneriat si indicatori tehnico economici [...]
» HCL nr. 46 lotizare teren 30000 mp 27.06.2013
» HCL nr. 47/29.06.2017 achizitionare tractoras gospodarie comunala
» HCL nr. 48/29.06.2017 rectificare buget
» HCL nr. 49/29.06.2017 Taxa II Lucerna
» HCL nr. 50/31.07.2017 salarizare iulie 207 Legea 153
» HCL nr. 51/31.07.2017 reziliere contracte teren locuinte
» HCL nr. 52/31.07.2017 aprobarea cereri teren locuinte
» HCL nr. 53/31.07.2017 rectificare buget
» HCL nr. 54/11.08.2017 PUZ spatiu comercial Profi
» HCL nr. 55/31.08.2017 indicatori tehnico-economici [...]
» HCL nr. 56 aprobare model Contract prestari servicii Ecomanagement Salubris
» HCL nr. 57/31.08.2017 rectificare buget
» HCL nr. 58/29.06.2017 Taxa II Lucerna
» HCL nr. 59/31.08.2017 indicatori Tehnico economici, Proiect Targ
» HCL nr. 60/28.09.2017 rectificare buget
» HCL nr. 61/28.09.2017 initiere Proiect Teren Minifotbal
» HCL nr. 62 aprobare buget final Proiect extindere canalizare
» HCL nr. 63/28.09.2017 scrisoare garantie Proiect extindere Canalizare
» HCL nr. 64 Membri Consiliu Administratie Scoala
» HCL nr. 67 reziliere concesiune GEAL INVEST 5000 MP
» HCL nr. 68/26.10.2017 rectificare buget
» HCL nr. 69/26.10.2017 modificare Act constitutiv si Statut FC UNIREA MANASTIREA
» HCL nr. 70/28.11.2017 rectificare buget
» HCL nr. 71 revocare HCL nr. 59/31.08.2017 [...]
» HCL nr. 72/28.11.2017 organizare Sarbatori de Iarna
» HCL nr. 73/28.11.2017 masuri fenomene meteo dezapezire
» HCL nr. 74/28.11.2017 Reteaua scolara 2018-2019
» HCL nr. 75/28.11.2017 predare camun cultural CNI var. 2
» HCL nr. 76/29.12.2017 rectificare buget
» HCL nr. 77/29.12.2017 plan de ocupare functii publice 2018
» HCL nr. 78/29.12.2017 organigrama stat de functii pt 2018
» HCL nr. 79/29.12.2017 taxe si impozite 2018
» HCL nr. 80/29.12.2017 concesionare Bazin nr. 2 - 65030 mp
» HCL nr. 81/29.12.2017 concesionare Bazin nr. 3-7407
» 2016
» Proiect de hotarare nr.1/22.12.16 - privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr.3/22.12.16 - privind aprobarea initierii proiectului "„Construirea unei Platforme Comunale de Depozitare și Gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Manastirea"
» Proiect de hotarare nr.1/11.05.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.1/17.08.16 - privind aprobarea implementarii proiectului "Consolidare,restaurare conservare imobil,restaurare si conservare fresca interioara,restaurare mobilier la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie (C1) [ ... ] "
» Proiect de hotarare nr.1/11.05.2016 - cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte prorpietate personala
» Proiect de hotarare nr.1/23.03.16 - privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr.1/27.06.2016 - privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistenta si servicii de reprezentare juridica pentru UAT Manastirea [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.1/27.06.16 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.2/24.05.16 - privind participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea proiectului “I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa“
» Proiect de hotarare nr.2/23.03.2016 - cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr.2/27.06.2016 - privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar
» Proiect de hotarare nr.2/27.06.2016 - privind implementarea proiectului „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.3/24.05.16 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.3/23.03.16 - privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» Proiect de hotarare nr.66/29.07.16 - privind aprobarea initierii proiectului "Racorduri la reteaua de canalizare,comuna Manastirea,jud.Calarasi"
» Proiect de hotarare nr.4/23.03.2016 - privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.4/27.06.16 - privind revocarea hotararii consiliului local Manastirea nr.36/31.03.16
» Proiect de hotarare nr.3/27.06.16 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.5/26.04.16 - privind atribuirea dreptului de uz și servitude gratuită catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600 mp apartinand domeniului public al Comunei Manastirea [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.4/27.06.16 - privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» Proiect de hotarare nr.5/28.07.16 - privind completarea Strategiei de dezvoltare a comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.6/26.04.16 - privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafeței de 285.761 mp teren extravilan [ ... ]
» Proiect de hotarare nr.6/28.07.16 - privind revocarea HCL Manastirea nr.34/31.03.16 si a HCL nr.47/28.04.16
» Proiect de hotarare nr.7/28.07.16 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.6/28.06.16 - privind aderarea CL Manastirea la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii SPP2a+3a Manastirea
» Proiect de hotarare nr.8/28.07.16 - privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.9/29.07.16 - privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Manastirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezolvare Intercomunitara [ .... ]
» HCLnr.108/29.11.16 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» HCL nr.73/22.08.2016 - privind aprobarea implementarii proiectului "Consolidare,restaurare,conservare imobil,restaurare si conservare fresca interioara,restaurare mobilier la biserica Sf.Mare Mucenic Dimitrie (C1),amenajare incinta,construire corp a
» HCL nr.74/31.08.2016 - privind aprobarea contractului de asociere a comunei Manastirea cu comunele Chirnogi, Spantov si Lehliu Sat, a contractului de consultanta in domeniul bursier si a caietului de sarcini [ ... ]
» HCL nr.75/31.08.2016 - privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr.76/31.08.2016 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr.77/31.08.2016 - privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr.78/31.08.2016 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL Manastirea
» HCL nr.79/31.08.2016 - privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 72437 mp teren categoria ape statatoare [ ... ]
» HCL nr.80/31.08.2016 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr.81/31.08.2016 - privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea,jud.Calarasi"
» Proiect de hotarare nr.4/22.12.16 - privind implementarea proiectului " Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Manastirea,jud.Calarasi"
» Proiect de hotarare nr.5/22.12.16 - privind revocarea HCL Manastirea nr. 100/23.11.2016
» Proiect de hotarare nr.6/22.12.16 - privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare in comuna Manastirea"
» HCL nr. 1/06.01.2016 privind aprobarea deficitului bugetului local pe anul 2014 la sectiunea dezvoltare
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 27.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/29.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 1/29.08.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de paza la nivelul comunei Minastirea de catre o societate specializata de paza si protectie
» Proiect de hotarare nr. 1/28.10.2016 cu privire la validarea mandatului unui consilier local al comunei Minastirea
» Proiect de hotarare nr. 1/26.09.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul si utilajele aflate in dotarea Primariei Minastirea
» Proiect de hotarare nr. 1/18.11.2016 privind aprobarea lotizarii suprafetei de 28331 m2 teren situat in tarlaua 66/1, parcela 1
» HCL nr. 2/22.01.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/29.08.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IV-a de lucerna din islazui comunal
» Proiect de hotarare nr. 2/27.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 2/02.12.2016 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional superior [...]
» Proiect de hotarare nr. 2/28.10.2016 privind insusirea de catre Consiliul Local Minastirea a unui imobil si completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 3/22.01.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 42/26.10.2015 de implementare a proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea judetul Calarasi"
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de
» Proiect de hotarare nr. 3/29.08.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr. 3/27.10.2016 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier si vacantarea acestuia
» Proiect de hotarare nr. 3/18.11.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001 [...]
» Proiect de hotarare nr. 3/28.10.2016 privind achizitionarea unui serviciu pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice si elaborarea strategiei de achizitii publice
» HCL nr. 4/27.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Minastirea pe anul 2016 + Anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.04.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/29.08.2016 privind transformarea postului vacant de functie publica de executie consilier clasa I grad superior in consilier clasa I grad principal in cadrul compartimentului Contabilitate
» Proiect de hotarare nr. 4/18.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 4/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea "Planului de lucruri de interes local" pe anul 2016 + anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 26.05.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/29.08.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/18.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Minastirea, judetul Calarasi pentru anul 2017
» HCL nr. 6/21.01.2016 privind infiintarea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor si validarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor + Anexa
» Proiectul ordinii dezi al sedintei de constituire a Consiliului local Minastirea din data de 24.06.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/29.08.2016 privind trecerea caminului cultural Minastirea, apartinand domeniului public al comunei Minastirea, in domeniul privat
» Proiect de hotarare nr. 6/18.11.2016 privind aprobarea Statului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea [...]
» Proiect de hotarare nr. 6/31.10.2016 privind implementarea proiectului "Infiintare drum de exploatatie agricola" in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 7/27.01.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.07.2016
» Proiect de hotarare nr. 7/29.08.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Minastirea si Parohia Sfantul Mare Mucenic Dimitrie [...]
» Proiect de hotarare nr. 7/18.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 7/08.11.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului [...]
» HCL nr. 8/27.01.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a Privalului Scoiceni bun ce apartine domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.09.2016
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 31.08.2016
» Proiect de hotarare nr. 8/29.08.2016 privind implementarea proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» HCL nr. 9/27.01.2016 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2015 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati + Anexa
» Proiect de hotarare nr. 9/29.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 10/27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu noua cota de TVA reprezentand noua valoare a investitiei pentru obiectivul "Modernizare strazi in comuna Minastirea jud. Calarasi"
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.10.2016
» Proiect de hotarare nr. 10/23.09.2016 pentru aprobarea propunerii privind incadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local
» HCL nr. 11/27.01.2015 privind imputernicirea primarului comunei Minastirea in demersul de intoarcere in patrimoniul comunei Minastirea a stadionului comunal Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 23.11.2016
» HCL nr. 12/27.01.2016 privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre comuna Minastirea si Parohia Minastirea in vederea initierii proiectului [...] + Anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.12.2016
» HCL nr. 13/03.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 14/03.02.2016 privind aprobarea realizarii investitiei Electrificarea/Extinderea retelei electrice de interes public [...]
» HCL nr. 15/25.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 16/25.02.2016 privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 [...]
» HCL nr. 17/26.02.2016 privind aprobarea implementarii proiectului "Ecouri ale trecutului reflectate in prezent..." [...]
» HCL nr. 18/25.02.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
» HCL nr. 19/26.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare pentru buldoexcavatorul AMKODOR [...]
» HCL nr. 20/26.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafata de 285.761 mp teren extravilan [...]
» HCL nr. 21/25.02.2016 privind aprobarea completarii listei bunurilor mijloace fixe apartinand domeniului privat al comunei Minastirea
» HCL nr. 22/31.03.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 23/31.03.2016 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Programului de pregatire profesionala [...]
» HCL nr. 24/31.03.2016 privind stabilirea si aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
» HCL nr. 25/31.03.2016 aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilanul localitatii Minastirea, sat Coconi, a terenului extravilan amplasat in tarlaua 43,parcela 38/2
» HCL nr. 26/31.03.2016 cu privire la rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 27/31.03.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 28/31.03.2016 pentru aprobarea achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan de pe raza comunei Minastirea
» HCL nr. 29/31.03.2016 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Minastirea si Muzeul Civilizatiei Gumelnita in vederea conservarii si intretinerii in conditii cat mai eficiente a Casei Memoriale "Alexandru Sahia"
» HCL nr. 30/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului " Modernizare targ comunal in comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» HCL nr. 31/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului "Extindere retea de canalizare in vederea accesibilizarii realizarii de racorduri individuale in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 32/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului " Extindere corp P+1 sala de sport a Scolii nr.1 in comuna Minastirea,judetul Calarasi"
» HCL nr. 33/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului " Reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Minastirea,judetul Calarasi"
» HCL nr. 34/31.03.2016 privind aprobarea caietului de sarcini, instructiunilor pentru ofertanti si studiului de oportunitate pentru suprafata de 285.761 mp teren extravilan categoria de folosinta ape statatoare (privalul Scoiceni) in vederea concesion
» HCL nr.35/31.03.2016 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse al Consiliul local al comunei Minastirea,judetul Calarasi
» HCL nr. 36/31.03.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului constructiei S+P+2E, bun ce apartine domeniului privat al comunei Minastirea
» HCL nr. 37/31.03.2016 privind aprobarea realizarii serviciilor de ridicari topografice, intocmirea documentatiilor cadastrale aferente drumurilor si intabularea acestora in comuna Minastirea, jud. Calarasi
» HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2015
» HCL nr. 39/31.03.2016 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI FOTBAL CLUB MINASTIREA
» HCL nr. 40/31.03.2016 privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Minastirea si Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea
» HCL nr. 41/19.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 42/28.04.2016 cu privire la rezilirea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 43/28.04.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 44/28.04.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 45/28.04.2016 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Minastirea,judetul Calarasi
» HCL nr. 46/28.04.2016 privind atribuirea dreptului de uz si servitude gratuita catre SC Enel Distirbutie Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600mp apartinand domeniului public [...]
» HCL nr. 47/28.04.2016 privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafetei de 285.761 mp teren extravilan categoria de folostinta ape statatoare(privalul Scoiceni)
» HCL nr. 48/12.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 49/26.05.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 50/26.05.2016 privind participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea proiectului " I.D.E.I - Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa", in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 51/26.05.2016 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Minastirea
» HCL nr. 52/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare
» HCL nr. 53/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor
» HCL nr. 54/24.06.2016 privind declarerea Consiliului local al comunei Minastirea , judetul Calarasi legal Constituit
» HCL nr. 55/24.06.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta
» HCL nr. 56/24.06.2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 57/24.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
» HCL nr. 58/30.06.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 59/30.06.2016 privind implementarea proiectului " Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» HCL nr. 60/30.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extinderea retea de canalizare si tatie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» HCL nr. 61/27.06.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 62/30.06.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Minastirea si Parohia Sfantul mare Mucenic Dimitrie in vederea realizarii proiectului [...]
» HCL nr. 63/30.06.2016 privind aderarea Consiliului Local Minastirea la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii SPP2a + 3a Minastirea
» HCL nr. 64/29.07.2016 privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistentasi servicii de reprezentare juridica pentru UAT Minastirea
» HCL nr. 65/29.07.2016 privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar + Anexa
» HCL nr. 66/29.07.2016 privind aprobarea initierii proiectului "Racorduri la reteaua de canalizare comuna Minastirea jud. Calarasi
» HCL nr. 67/29.07.2016 privind revocarea HCL nr. 36/31.03.2016
» HCL nr. 68/29.07.2016 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Minastirea jud. Calarasi + Anexa
» HCL nr. 69/29.07.2016 privind revocarea HCL nr. 34/31.03.2016 si HCL nr. 47/28.04.2016
» HCL nr. 70/27.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 71/29.07.2016 privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 72/29.07.2016 privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Minastirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubrizare "ECOM
» Proiect de Hotarare nr. 67/31.08.2016 privind aprobarea contractului de asocierea a comunei Minastirea cu comunele Chimogi Spantov si Lehliu Sat [...]
» Proiect de Hotarare nr. 68/31.08.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» Proiect de Hotarare nr. 69/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea jud. Calarasi"
» Proiect de Hotarare nr. 70/31.08.2016 privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de Hotarare nr. 81/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Minastirea
» Proiect de Hotarare nr. 72/31.08.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 72437 metri patrati teren categoria ape statatoare [...]
» Proiect de Hotarare nr. 73/31.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de Hotarare nr. 74/31.08.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea jud. Calarasi"
» HCL nr. 82/29.09.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de paza la nivelul comunei Minastirea de catre o societate specializata de paza si protectie
» HCL nr. 83/29.09.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IV-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 84/29.09.2016 cu privinre la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 85/29.08.2016 privind transformarea postului vacant de functie publica de executie consilier clasa I grad superior in consilier clasa I grad principal in cadrul compartimentului Contabilitate
» HCL nr. 86/29.09.2016 privind aprobarea modalitatii de invitare la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-2019
» HCL nr. 87/29.09.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Manastirea si Parohia/Sfantul Mare Mucenic Dimitrie [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/29.09.2016
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 87/29.09.2016
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 87/29.09.2016
» HCL nr. 88/29.09.2016 privind implementarea proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi"
» Anexa la HCL nr. 88/29.09.2016
» HCL nr. 89/29.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Anexa la HCL nr. 89/29.09.2016
» HCL nr. 90/29.09.2016 privnd aprobarea propunerii privind incadrarea unui drum din categoria funtionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local
» HCL nr. 91/28.10.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul si utilajele aflate in dotarea Primariei Minastirea
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 106/29.12.2016
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 106/29.12.2016
» HCL nr. 92/28.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 206
» Anexa la HCL nr. 92/28.10.2016
» HCL nr. 93/28.10.2016 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier si vacantarea acestuia
» HCL nr. 94/23.11.2016 cu privire la validarea mandatului unui consilier local al comunei Minastirea
» HCL nr. 95/23.11.2016 privind insusirea de catre Consiliul local Minastirea a unui imobil si completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 96/23.11.2016 privind achizitionarea unui serviciu pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice si elaborarea strategiei de achizitii publice
» HCL nr. 97/23.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Anexa la HCL nr. 97/23.11.2016
» HCL nr. 98/23.11.2016 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local Minastirea nr. 91/28.10.2016 [...]
» HCL nr. 99/23.11.2016 privind implementarea proiectului "Infiintare drum de exploatatie agricola" in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» Proiect de hotarare 14/25.02.2016
» HCL nr. 100/23.11.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului constrictiei S+P+2E, bun ce apartine domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 101/08.12.2016 privnd rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 102/29.12.2016 privind aprobarea lotizarii suprafetei de 28331 m2 teren situat in tarlaua 66/1, parcela 1
» HCL nr. 103/29.12.2016 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional superior [...]
» HCL nr. 104/29.12.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001 [...]
» HCL nr. 105/29.12.2016 privint rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 106/29.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Minastirea
» HCL nr. 107/29.12.2016 privind aprobarea Statutului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea si Organigramei pe anul 2017
» Proiect de hotarare 10/25.02.2016
» Proiect de hotarare 11/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/22.01.2016
» Proiect de hotarare 12/25.02.2016
» Proiect de hotarare 17/24.03.2016
» Proiect de hotarare 18/28.03.2016
» Proiect de hotarare 13/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/22.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/02.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 8/25.02.2016
» Proiect de hotarare 16/28.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/22.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 7/25.02.2016
» Proiect de hotarare 19/28.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/22.01.2016
» Proiect de hotarare 1/18.04.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/22.01.2016
» Proiect de hotarare 1/23.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/24.02.2016
» Proiect de hotarare 1/05.01.2016
» Proiect de hotarare 2/21.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/25.02.2016
» Proiect de hotarare 1/21.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 3/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 9/25.02.2016
» 2015
» HCL nr.1/08.01.2015 privind aprobarea deficitului bugetar local pe anul 2014 la sectiunea dezvoltare
» HCL nr.2/30.01.2015 privind aprobarea bugetului Consiliului local al comunei Minastirea pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.2/30.01.2015
» HCL nr.3/30.01.2015 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare
» Anexa - HCL nr.3/30.01.2015
» HCL nr.4/30.01.2015 privind aprobarea atribuirii unei suprafete de teren Liceului Tehnologic Matei Basarab Minastirea in scopul utilizarii ca lot agricol scolar
» HCL nr.5/30.01.2015 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social
» Anexa - HCL nr.5/30.01.2015
» HCL nr.6/30.01.2015 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local
» Anexa - HCL nr. 6/30.01.2015
» HCL nr.7/30.01.2015 privind utiliarea unei sume din excedentul bugetului local pentru cumpararea supreafetei de 966mp teren situat in intravilanul satului Coconi
» Anexa - HCL nr.7/30.01.2015
» HCL nr.8/30.01.2015 privind aprobarea valorii totale a investitiei si a cofinantarii proiectului Modernizare strazi in comuna Minastirea , judetul Calarasi la faza PT
» HCL nr.9/30.01.2015 privind aprobarea participarii comunei Minastirea la teritoriul Asociatiei Valea Mostistei
» HCL nr.10/26.02.2015 privind aprobarea contractului de consultanta in domeniul bursier si a contractului de asociere bursiera pentru achizitionare de energie electrica in calitate de consumator eligibil
» HCL nr.11/26.02.2015 privind instrumentarea proiectului Achzitionare buldoexcavator in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» Anexa - HCL nr.11/26.02.2015
» HCL nr.12/26.02.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.12/26.02.2015
» HCL nr.13/26.02.2015 privind untilizarea unor sume din excedentul bugetului local pe anul 2014 pentru finantarea unor investitii
» Anexa - HCL nr.13/26.05.2015
» HCL nr.14/26.02.2015 privind aprobarea raspunsurilor la plangerile prealabile ale numitelor SC Mikaro Le SRL si SC Agroluk SRL impotriva hotararii de Consiliu local nr.57/2014
» HCL nr.15/25.03.2015 privind aprobarea insamantarii cu lucerna a unei suprafete din islazul comunal in primavara anului 2015
» HCL nr.16/25.03.2015 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Programului de pregatire profesionala anuala si trimestriala pe teme si exercitii pentru membrii SVSU Minastirea in anul 2015
» HCL nr.17/25.03.2015 privind aprobarea casarii unui buldoexcavator din inventarul mijloacelor fixe ale comunei Minastirea
» HCL nr.18/25.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.18/25.03.2015
» HCL nr.19/25.03.2015 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2014
» Anexa - HCL nr.19/25.03.2015
» HCL nr.20/25.03.2015 privind aprobarea raportului de evaluare a unui imobil situat in comuna Minastirea, judetul Calarasi, in vederea stabilirii unor masuri pentru aplicarea legilor proprietatii
» HCL nr.21/30.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.21/30.04.2015
» HCL nr.22/30.04.2015 privind aprobarea Statului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea si organigramei pe anul 2015
» HCL nr.23/30.04.2015 privind imputernicirea unui consilier local in cadrul Consiliului Local Minastirea sa reprezinte Consiliul Local Minastirea si sa apere interesele acestei institutii in cazul Dosarului nr.331/116/2015
» HCL nr.24/28.05.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.24/28.05.2015
» HCL nr.25/28.05.2015 privind modificarea HCL nr.59/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» HCL nr.26/28.05.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» HCL nr.27/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.27/26.06.2015
» HCL nr.28/26.06.2015 privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr.29/26.06.2015 privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Anexa - HCL nr.29/26.06.2015
» HCL nr.30/30.07.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa - HCL nr.30/30.07.2015
» HCL nr. 31/30.07.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 32/17.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 33/28.08.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 34/28.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 35/30.09.2015 privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistenta si servicii de reprezentare juridica pentru UAT Minastirea consiliul local si primarul comunei Minastirea
» HCL nr. 36/30.09.2015 privind aprobarea unui acord de cooperare intre Asociatia Grupul local de Pescuit "Dunarea Calaraseana" si comuna Minastirea [...]
» HCL nr. 37/30.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + anexa
» HCL nr. 38/30.09.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune incheiat la data de 06.06.2007 intre primaria Minastirea si Asociatia CARITAS Bucuresti
» HCL nr. 39/30.09.2015 privind inchirierea unui teren cu suprafata de 5000 mp apartinand domeniului public al comunei Minastirea [...]
» HCL nr. 40/16.10.2015 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea + Anexa
» HCL nr. 41/16.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 42/26.10.2015 privind implementarea proiectului "Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea jud. Calarasi" + anexa
» HCL nr. 43/26.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 44/26.10.2015 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea cu un drum agricol de exploatatie + Anexa
» HCL nr. 45/03.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 46/10.11.2015 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul "Achizitionare buldoexcavator ..."
» HCL nr. 47/10.11.2015 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN [...]
» HCL nr. 48/10.11.2015 privind revocarea HCL Nr. 39/30.09.2015 [...]
» HCL nr. 49/26.11.2015 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Minastirea + Anexa
» HCL nr. 50/26.11.2015 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei si targului din comuna Minastirea aprobat prin HCL nr, 16/18.03.2008
» HCL nr. 51/26.11.2015 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Minastirea pentru anul scolar 2016-2017
» HCL nr. 52/26.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 53/26.11.2015 privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 54/26.11.2015 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN [...]
» HCL nr. 55/22.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 + Anexa
» Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului bugetului local pe anul 2015
» Proiectul ordinii de zi al sedintei din data de 23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 2/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 4/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr.5/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr.6/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 7/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 8/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 9/23.12.2015
» Proiect de hotarare 15/24.03.2015
» Proiect de hotarare 1/23.12.2015

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC