Romana


PRIMARIA COMUNEI MANASTIREA
ANGAJARI

 

PRIMARIA COMUNEI MINASTIREA, JUDEȚUL CALARASI

ANUNTA:

 

            Avand in vedere prevederile art. 58 alin. (2), litera b) si alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul art. 39 alin. (2) din Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Comunei Minastirea Judetul Calarasi, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate, dupa cum urmeaza:

 

 I. Compartimentul Contabilitate, impozite si taxe

·         consilier, clasa I, gradul profesional superior - 1 post;

            II. Compartimentul Cadastru Agricultura.

·         consilier, clasa I, gradul profesional principal -1 post

 

CONDITII GENERALE:

 

- candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONDITII SPECIFICE:

Pentru functia publica vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, impozite si taxe;

-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul științe economice;

-          vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 9 ani;

-          cunostinte  operare PC, atestate cu diploma sau certificat.

Pentru functia publica vacanta de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru Agricultura

-           studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

-          vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

-          cunostinte  operare PC, atestate cu diploma sau certificat.

 

Concursul se organizeaza la sediul Primariei Comunei Minastirea , Judetul Calarasi, Str. Oltenitei, Nr.70, in data de 20.11.2014, ora 11 00 – proba scrisa, data  interviului se va comunica ulterior probei scrise. 

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, partea a III-a, in perioada  21.10.2014 -10.11.2014, la sediul Primariei Comunei Minastirea, Judetul Calarasi si trebuie sa contina in mod  obligatoriu documentele prevazute de art. 49 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008: 

           

-          formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3;

-          copia actului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

-          copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;

-          cazierul judiciar;

-          adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

-          declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine de la Primaria Comunei Minastirea, Judetul Calarasi, telefon 0242520018. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS:

 

I. Compartimentul Contabilitate, impozite si taxe

 

1.    Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

4.    Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal actualizata, cu modificarile și completarile ulterioare;

          

 II. Compartimentul Cadastru Agricultura.

 

1.    Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

2.    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

3.    Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al funcționarilor publici, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

4.    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

5.    Ordinul  nr. 153 din 06.07. 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014;

 

 

 

PRIMAR,

 

 

                                                      …………………………………..

 

 

Nr. 6550/21.10.2014Anunt
Nr. 3156/16.07.2018

Rezultatul final al concursului
pentru ocuparea functiei publice de referent principal – Compartiment stare civila

ezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de referent principal – Compartiment stare civilă

Rezultatul selecției dosarelor înscrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de referent principal
Compartiment stare civilă

Rezultatul final al concursului de ocupare a funcțiilor contractuale vacante de coordonator
proiect Partener 3, mediator sanitar – Partener 3 si resposabil reglementari acte grup tinta Partener 3

Rezultatul interviului la concursul de ocupare a funcțiilor contractuale vacantă de coordonator proiect
Partener 3, mediator sanitar – Partener 3 si resposabil reglementari acte grup tinta Partener 3

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcțiilor contractuale vacantă de coordonator proiect
Partener 3, mediator sanitar – Partener 3 si resposabil reglementari acte grup tinta Partener 3.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante de coordonator proiect
Partener 3, mediator sanitar – Partener 3 si resposabil reglementari acte grup tinta Partener 3

Anunt Concurs
nr. 2724/25.06.2018

Anunt concurs

Anunt

Anunt
Concurs pentru ocuparea unor functii contractuale din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Minastirea

Anunt concurs
pentru ocuparea functiei de referent in cadrul compartimentului cadastru agricultura

Anunt concurs
pentru ocuparea unor functii publice din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Minastirea

Anunt Concurs
pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate

Anunt examen
privind promovarea in grad profesional superior celui detinut de functionari publici

Raport Final al concursului
de ocupare a functiilor contractuale de asistent medical si mediator sanitar

Anunt
cu privire la concursul pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

Afisare rezultate finale
03.08.2015

Afisare rezultate proba scrisa
03.08.2015

Afisare selectie dosare
27.07.2015

Anunt
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a a functiei contractuale de executie vacante sofer microbuz transport elevi - 2 posturi

Anunt
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante guard - 1 post

Anunt
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante muncitor grad profesional II instalator apa canal - 1 post

Anunt
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante referent grad profesional II fonduri europene - 1 post

Concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante
Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC