P.U.Z

 

» Raportul informarii publicului in etapa pregatitoare a P.U.Z.
» Anuntul de afisare cu privire la consultare asupra intentiei de elaborare a „P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI
» Procesul Verbal de afisare cu privire la consultare asupra intentiei de elaborare a „P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI
» Raportul informarii publicului in etapa de elaborare a P.U.Z., cu privire la consultarea populatiei asupra elaborarii P.U.Z. MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA CAP COCONI SRL, COM MINASTIREA, SAT COCONI, T-45/2, P-3,4,5,6,7,8 si 9, JUD CALARASI
» Consultare asupra propunerilor preliminare
» Anunt PUZ, etapa II, construire spatiu comercial
» PV afisare anunt PUZ, etapa II, construire spatiu comercial
» Raportul informarii, etapa I
» Rezultatul informarii, etapa I
» Anunt P.U.Z – etapa pregatitoare – consultarea populației cu privire la intenţia elaborării a P.U.Z.- EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU COMUNA MÎNĂSTIREA, PRIN INSTALAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 0,95 MW CONECTAT
» Proces verbal de afisare a anuntului PUZ – Etapa pregatitoare – EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU COMUNA MÎNĂSTIREA, PRIN INSTALAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU PUTEREA DE 0,95 MW CONECTAT LA SISTEMUL ENERGETIC NAŢIONAL
» Raport – informarii si consultarii publicului privind Planul Urbanistic Zonal […]
» PV afisare anunt etapa apobare PUZ
» Raport etapa II
» Rezultat etapa II
» PUZ-AMENAJARE PAR PE LOT 4 […]
» Raport etapa aprobarii
» Raport final informare PUZ
» PUZ – AMENAJARE PARC PE LOT 4 SI AMENAJARE ZONA AGREMENT PE LOT 5 – SUPRAFATA TOTALA DE 16.179 MP
» Rezultatele informării PUZ
» Anunt – P.U.Z. – AMENAJARE PARC PE LOT 4 ŞI AMENAJARE ZONĂ AGREMENT PE LOT 5 – SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 16.179 MP
» Procesul verbal de afişare în etapa aprobării pentru documentaţia de urbanism P.U.Z. – AMENAJARE PARC PE LOT 4 ŞI AMENAJARE ZONĂ AGREMENT PE LOT 5 – SUPRAFAŢA TOTALĂ DE 16.179 MP
» Raportul în etapa elaborării P.U.Z
» Rezultatul informării în etapa elaborării P.U.Z
» Raport, rezultat informare III
» Raport, rezultat informare PUZ

Translate »