Consiliul local

 

Consiliul local al comunei Manastirea, judetul Calarasi are urmatoarea componenta:

 • Primar – Iancu Marian Mugurel
 • Viceprimar – Tudor Gheorghe – PNL
 • Consilieri:
  • Gingasu Valentin Bogdan – PNL
  • Ilie Stefan – PNL
  • Tudor Gheorghe – PNL
  • Vulpe Romeo – PNL
  • Stamelatos Gheorghe – PNL
  • Capraru Valerica – PNL
  • Stan Dumitru – PNL
  • Vesteman Vasile – PNL
  • Alexandru Rodica – PNL
  • Enciu Gheorghe – PNL
  • Tiganila Alexandru – PNL
  • Lupseneanu Nicolae – PSD
  • Nicolae Marin – PSD
  • Voicu Mariana – PSD
  • Stancu Tudorel – PSD

 

Proiectele de Hotarari ale Consiliului Local Minastirea
1. Proiect HCL 08.01.2018 APROBARE DEFICIT BUGETAR 2017

2. PROIECT HCL 31.01.2018 PLAN LUCRARI 416

3. Proiect HCL 31.01.2018 STADIUL COMPLETARE REGISTRUL AGRICOL 2017

4. Proiect HCL 31.01.2018 APROBARE BUGET

5. Proiect HCL 31.01.2017 APROBARE PROIECT DRUMURI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

6. Proiect HCL 31.01.2017 APROBARE COFINANTARE PROIECT DRUMURI

7. Proiect HCL 21.02.2018 MODIFICARE HCL 67 2017 TEREN MINIFOTBAL

8. Proiect HCL 28.02.2018 REGULAMENT-CADRU SPAS

9. Proiect HCL 28.02.2018 RECTIFICARE BUGET

10. Proiect HCL 28.02.2018 REVOCARE HCL 80 29.12.2017 SI 81 29.12.2017

11. Proiect HCL 28.02.2018 REVOCARE HCL 79 29.12.2017 IMPOZITE SI TAXE

12. PROIECT HCL 28.02.2018 – TAXE SI IMPOZITE 2018 II

13. Proiect HCL 28.02.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

14. Proiect HCL 28.02.2018 RECTIFICARE BUGET

15. PROIECT HCL 29.03.2018 REZILIERE CONTRACTE TEREN LOCUINTE

16. Proiect HCL 29.03.2018 REGULAMENT ACTIVITATI AGENTI ECONOMICI

17. Proiect HCL 29.03.2018 Concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp

18. Proiect HCL 29.03.2017 Concesionare Bazin nr. 3 – 7407 mp

19. Proiect HCL 26.04.2018 RECTIFICARE BUGET

20. PROIECT DE HCL 26.04.2018 CONT DE EXECUTIE BUGETARA 2017

21. PROIECT HCL 26.04.2017 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

22. Proiect HCL 29.03.2018 Concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp

23. Proiect HCL 29.03.2017 Concesionare Bazin nr. 3 – 7407 mp

24. PROIECT HCL 26.04.2018 TAXA I LUCERNA

25. PROIECT HCL 26.04.2017 APROBARE PLAN SVSU

26. Proiect HCL 28.09.2017 INITIERE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

27. PROIECT HCL 26.04.2018 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PROIECT TARG

28. Proiect HCL 26.04.2018 INFIINATARE SOCIETATE ADMINISTRARE APA CANAL

29. Proiect HCL 31.05.2018 RECTIFICARE BUGET

30. PROIECT HCL 31.05.2018 REZILIERE CONTRACTE TEREN LOCUINTE

31. PROIECT HCL 31.05.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

32. Proiect HCL 31.05.2018 trecere din privat in public 5000M si 914M

33. Proiect HCL 31.05.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

34. Proiect HCL 31.05.2018 TRANSFORMARE POST FUNCTIE PUBLICA STARE CIVILA

35. Proiect HCL 28.06.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

36. Proiect HCL 28.06.2018 RECTIFICARE BUGET

37. PROIECT HCL 28.06.2018 TAXA II LUCERNA

38. Proiect HCL 28.06.2018 SUPERFICIE TERENURI CARITAS

39. Proiect HCL 30.07.2018 nominalizare drumuri exploatatie

40. PROIECT HCL 30.07.2018 STEMA COMUNEI

41. PROIECT HCL 30.07.2018 TAXA III LUCERNA

42. Proiect HCL 30.07.2018 FINANTARE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

43. Proiect HCL 30.07.2018 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

44. Proiect HCL 30.07.2018 INITIERE RECALCULARE REDEVENTA CONCESIUNE CABINET DR VLAD

45. HCL 30.07.2018 RECTIFICARE BUGET

46. PROIECT HCL 30.07.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

47. Proiect HCL 30.07.2018 INITIERE CONCESIONARE ISLAZ

48. PROIECT HCL 30.07.2018 APROBARE PROIECT MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI

49. PROIECT HCL 31.08.2018 PUZ PARC FOTOVOLTAIC

50. PROIECT HCL 31.08.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

51. PROIECT HCL 31.08.2018 REVOCARE HCL 20 SI 21 CONCESIONARE SCOICENI

52. Proiect HCL 26.04.2018 ACT CONSTITUTIV SOCIETATE APA CANAL

53. Proiect HCL 31.05.2018 RECTIFICARE BUGET

54. PROIECT HCL 31.05.2018 REZILIERE CONTRACTE TEREN LOCUINTE

55. PROIECT HCL 31.05.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

56. Proiect HCL 31.05.2018 trecere din privat in public 5000M si 914M

57. Proiect HCL 31.05.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

58. Proiect HCL 31.05.2018 TRANSFORMARE POST FUNCTIE PUBLICA STARE CIVILA

59. Proiect HCL 28.06.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

60. Proiect HCL 28.06.2018 RECTIFICARE BUGET

61. PROIECT HCL 28.06.2018 TAXA II LUCERNA

62. Proiect HCL 28.06.2018 SUPERFICIE TERENURI CARITAS

63. Proiect HCL 30.07.2018 nominalizare drumuri exploatatie

64. PROIECT HCL 30.07.2018 STEMA COMUNEI

65. PROIECT HCL 30.07.2018 TAXA III LUCERNA

66. Proiect HCL 30.07.2018 FINANTARE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

67. Proiect HCL 30.07.2018 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

68. Proiect HCL 30.07.2018 INITIERE RECALCULARE REDEVENTA CONCESIUNE CABINET DR VLAD

69. Proiect HCL 31.01.2017 APROBARE COFINANTARE PROIECT DRUMURI

70. PROIECT HCL 30.07.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

71. Proiect HCL 30.07.2018 INITIERE CONCESIONARE ISLAZ

72. PROIECT HCL 30.07.2018 APROBARE PROIECT MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI

73. PROIECT HCL 31.08.2018 PUZ PARC FOTOVOLTAIC

74. PROIECT HCL 31.08.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

75. PROIECT HCL 31.08.2018 REVOCARE HCL 20 SI 21 CONCESIONARE SCOICENI

76. Proiect HCL 20.08.2018 ACT CONSTITUTIV SOCIETATE APA CANAL

77. Proiect HCL 20.08.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

78. Proiect HCL 31.08.2018 RECTIFICARE BUGET

79. Proiect HCL 31.08.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

80. Proiect HCL 28.09.2018 RECTIFICARE BUGET

81. PROIECT HCL 28.09.2018 COASA INTRETINERE LUCERNA

82. PROIECT HCL 28.09.2018 MEMBRI CONSILIU ADMINISTRATIE SCOALA

83. PROIECT HCL 10.10.2018 ADERARE ADI DUNAREA SUD GAZE

84. PROIECT HCL 31.10.2018 RECTIFICARE BUGET

87. PROIECT HCL 31.10.2018 INDICATORI T-E PROIECT TEREN MINIFOTBAL

88. PROIECT HCL 05.11.2018 RECTIFICARE BUGET

89. PROIECT HCL 29.11.2018 ADERARE CRUCEA ROSIE

90. Proiect HCL aprobare Program imbunatatire eficienta energetica

91. PROIECT HCL 29.11.2018 INSUSIRE SUPRAFETE ISLAZ AMENAJAMENT PASTORAL

92. Proiect HCL 29.11.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

93. Proiect HCL 29.11.2018 RECTIFICARE BUGET

94. Proiect HCL 29.11.2018 ORGANIZARE SARBATORI DE IARNA

95. Proiect HCL 18.12.2018 RECTIFICARE BUGET

96. PROIECT HCL 27.12.2018 – TAXE SI IMPOZITE 2019

97. PROIECT HCL 27.12.2018 organigrama stat de functii pt 2019

98. Proiect HCL 27.12.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – CONSTRUIRE SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ. SERVICII ȘI AGREMENT, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, documentație elaborată pentru amplasamentul situat în comuna Mînăstirea, sat Mînăstirea, Șoseaua Olteniței, nr. 75, nr. cad. 23067, județul Călărași

2018

»HCL 08.01.2018 APROBARE DEFICIT BUGETAR 2017

» HCL 31.01.2018 PLAN LUCRARI 416

» HCL 31.01.2018 STADIUL COMPLETARE REGISTRUL AGRICOL 2017

» HCL 31.01.2018 APROBARE BUGET 2018

» HCL 31.01.2017 APROBARE PROIECT DRUMURI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

» HCL 31.01.2017 APROBARE COFINANTARE PROIECT DRUMURI

» HCL 22.10.2017 MODIFICARE HCL 67 2017 TEREN MINIFOTBAL refacuta

» HCL 28.02.2018 REGULAMENT-CADRU SPAS

» HCL 28.02.2018 RECTIFICARE BUGET

» HCL 28.02.2018 REVOCARE HCL 80 29.12.2017 SI 81 29.12.2017

» HCL 28.02.2018 REVOCARE HCL 79 29.12.2017 IMPOZITE SI TAXE

» HCL 28.02.2018 – TAXE SI IMPOZITE 2018

»HCL 28.02.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

»HCL 29.03.2018 HCL 28.02.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 29.03.2018 REZILIERE CONTRACTE TEREN LOCUINTE

»HCL 29.03.2018 REGULAMENT ACTIVITATI AGENTI ECONOMICI

»HCL 26.04.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 26.04.2018 CONT DE EXECUTIE BUGETARA 2017

»HCL 26.04.2017 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

» HCL 29.03.2018 Concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp

»HCL 29.03.2017 Concesionare Bazin nr. 3 – 7407 mp

»HCL 26.04.2018 TAXA I LUCERNA

» HCL 26.04.2017 APROBARE PLAN SVSU

»HCL 28.09.2017 INITIERE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

»HCL 26.04.2018 INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PROIECT TARG

»HCL 26.04.2018 INFIINATARE SOCIETATE ADMINISTRARE APA CANAL

»HCL 31.05.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 31.05.2018 REZILIERE CONTRACTE TEREN LOCUINTE

»HCL 31.05.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

»HCL 31.05.2018 trecere din privat in public 5000M si 914M

»HCL 31.05.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

» HCL 31.05.2018 TRANSFORMARE POST FUNCTIE PUBLICA STARE CIVILA

» HCL 28.06.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

» HCL 28.06.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 28.06.2018 TAXA II LUCERNA

»HCL SUPERFICIE TERENURI CARITAS

» HCL 30.07.2018 nominalizare drumuri exploatatie

»HCL 30.07.2018 STEMA COMUNEI

» HCL 30.07.2018 TAXA III LUCERNA

»HCL 30.07.2018 FINANTARE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

» HCL 30.07.2018 FINANTARE PROIECT PARC TEMATIC PESCUIT

»HCL 30.07.2018 INITIERE RECALCULARE REDEVENTA CONCESIUNE CABINET DR VLAD

» HCL 30.07.2018 RECTIFICARE BUGET

» HCL 30.07.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

» HCL 30.07.2018 INITIERE CONCESIONARE ISLAZ

» HCL 30.07.2018 APROBARE PROIECT MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI neterminat

»HCL 31.08.2018 PUZ PARC FOTOVOLTAIC

»HCL 31.08.2018 APROBARE CERERI TEREN LOCUINTE

» HCL 31.08.2018 REVOCARE HCL 20 SI 21 CONCESIONARE SCOICENI

» HCL 31.08.2018 ACT CONSTITUTIV SOCIETATE APA CANAL

»HCL 31.05.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

» HCL 31.08.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 31.08.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

»HCL 28.09.2018 RECTIFICARE BUGET

» HCL 28.09.2018 COASA INTRETINERE LUCERNA

» HCL MEMBRI CONSILIU ADMINISTRATIE SCOALA

» HCL 10.10.2018 ADERARE ADI DUNAREA SUD GAZE

»HCL 31.10.2018 RECTIFICARE BUGET

» HCL 31.10.2018 Concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp

»HCL 31.10.2018 Concesionare Bazin nr. 3 – 7407 mp

»HCL 31.10.2018 INDICATORI T-E PROIECT TEREN MINIFOTBAL

» HCL 06.11.2018 RECTIFICARE BUGET SUME PROIECT POCU

»HCL 29.11.2018 ADERARE CRUCEA ROSIE

» HCL aprobare Program imbunatatire eficienta energetica

» HCL 29.11.2018 INSUSIRE SUPRAFETE ISLAZ AMENAJAMENT PASTORAL

» HCL 29.11.2018 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

»HCL 29.11.2018 RECTIFICARE BUGET

» HCL 29.11.2018 ORGANIZARE SARBATORI DE IARNA

» HCL 18.12.2018 RECTIFICARE BUGET

»HCL 27.12.2018 – TAXE SI IMPOZITE 2019

»HCL 27.12.2018 organigrama stat de functii pt 2019

»HCL 27.12.2018 ACORDARE MANDAT SPECIAL PRIMAR ECOMANAGEMENT

» Proiect HCL 31.10.2018 Concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp
» Proiect HCL 31.10.2018 Concesionare Bazin nr. 3 – 7407 mp

2017
» Proiect de hotarare nr.1/05.01.2017 – privind aprobarea deficitului bugetului pe anul 2016 la sectiunea dezvoltare
» Proiect de hotarare nr.2/05.01.17 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
» Proiect de hotarare nr.7/10.01.17 – privindprivind aprobarea proiectului Planului de scolarizare la invatamantul prescolar,primar, gimnazial si liceal din comuna Manastirea pentru anul scolar 2017-2018
» Proiect de hotarare nr.1/20.01.17 – privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie”Extindere cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 in Comuna Manastirea
» Proiect de hotarare nr.2/20.01.17 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere cu corp P+1 si sala de sport a scolii nr.1 în comuna Manastirea,jud.Calarasi” in vederea accesarii fondurilor […]
» Proiect de hotarare nr.3/20.01.17 – privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea ”
» Proiect de hotarare nr.4/20.01.17 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea,jud.Calarasi” in vederea accesarii fondurilor […]
» Proiect de hotarare nr.5/14.02.17 – privind analizarea deficientelor prezentate la punctul 15 din Decizia nr. 33/2016 emisa de Camera de Conturi Calarasi in urma misiunii de audit financiar efectiat la U.A.T. Minastirea [ … ]
» Proiect de hotarare nr.4/24.02.17 – privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprefetei de 7407mp teren categoria ape statatoare [ … ]
» Proiect de hotarare nr.6/20.01.17 – privind aprobarea infiintarii asociatiei „Doina Munteniei”
» Proiect de hotarare nr.7/14.02.17 – privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru Agricultura in referent clasa III grad profesional superior
» Proiect de hotarare nr.1/03.03.17 – privind aprobarea initierii „Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea,jud.Calarasi” precum si […]
» Proiect de hotarare nr.2/03.03.17 – privind aprobarea estimativa a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare targ comunal in comuna Manastirea,jud.Calarasi” [ … ]
» Proiect de hotarare nr.1/08.03.2017 – privind aprobarea cofinantarii proiectului „Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea,jud.Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.2/08.03.17 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Manastirea, judetul Calarasi ” precum si a altor masuri necesare impl
» Proiect de hotarare nr.1/24.02.17 – privind aprobarea finantarii clubului sportiv Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea de catre Consiliul Local Minastirea, la care comuna Minastirea are calitate de asociat – membru fondator
» Proiect de hotarare nr.2/24.02.17 – privind implementarea proiectului ”Infiintare drum de exploatatie agricola” în comuna Manastirea
» Proiect de hotarare nr.3/24.02.17 – privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 65030 mp teren categoria ape statatoare [ … ]
» Proiect de hotarare nr.5/24.02.17 – privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului iluminat public in zona de locuinte [ … ]
» Proiect de hotarare nr.6/24.02.17 – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului reabilitare strazi in zona de locuinte […]
» Proiect de hotarare nr.7/24.02.17 – privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului de reabilitare Dispensar Medical Teritorial Manastirea […]”
» Proiect de hotarare nr.8/24.02.17 – privind aprobarea Planului de masuri si a calendarului implementarii colectarii selective a deseurilor generate de Primaria Manastirea
» Proiect de hotarare nr.9/14.03.17 – cu privire la aprobarea bugetului Local al Comunei Manastirea pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr.10/14.03.17 – privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2016
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 31.01.2017
» HCL nr. 1/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local pe anul 2016 la sectiunea dezvoltare
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 22.02.2017
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.03.2017
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 25.04.2017
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea initierii proiectului „Construirea unei Platforme Comunale de Depozitare si Gospodarie a Gunoiului de Grajd comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi” […]
» HCL nr. 6/31.01.2017 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Minastirea nr. 100/23.11.2016
» HCL nr. 7/31.01.2017 privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in Comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 8/31.01.2017 privind aprobarea proiectului Planului de scolarizare la invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal din comuna Minastirea pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 9/22.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Extindere cu corp […]”
» HCL nr. 10/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii […]
» HCL nr. 11/22.02.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare […]”
» HCL nr. 12/22.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea […]”
» HCL nr. 13/22.02.2017 privind analizarea deficientelor prezentate la punctul 15 din Decizia nr. 33/2016 […]
» HCL nr. 14/22.02.2017 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI „DOINA MUNTENIEI”
» HCL nr. 15/22.02.2017 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Cadastru Agricultura in referent clasa III grad profesional superior
» HCL nr. 16/08.03.2017 privind aprobarea initierii proiectului „Lucrari de reabilitare retea de iluminat public in comuna Minastirea, judetul Calarasi” […]
» HCL nr. 17/08.03.2017 privind aprobarea estimativa a indicatorilor tehnico-economici
» HCL nr. 18/13.03.2017 privind aprobarea cofinantarii proiectului „Lucrari de reabilitare retea de iluminat public […]”
» HCL nr. 19/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii […]”
» HCL nr. 20/28.03.2017 privind aprobarea finantarii clubului sportiv Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea […]
» HCL nr. 21/28.03.2017 privind implementarea proiectului „Infiintare drum de exploatatie agricola” […]
» HCL nr. 22/28.03.2017 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 65030 m2 teren categoria ape statatoare […]
» HCL nr. 23/28.03.2017 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 7407 m2 teren categoria ape statatoare – Bazin nr. 3 – […]
» HCL nr. 24/28.03.2017 privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului iluminat public in zona de locuinte Tarla 49/25/2 […]
» HCL nr. 25/28.03.2017 privind aprobarea initerii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului reabilitare strazi […]
» HCL nr. 26/28.03.2017 privind aprobarea initierii unui proiect de investitii pentru realizarea obiectivului de reabilitare Dispensar Medical Teritorial Minastirea […]
» HCL nr. 27/28.03.2017 privind aprobarea Planului de masuri si a calendarului implementarii colectarii selective a deseurilor generate de Primaria Minastirea
» HCL nr. 28/28.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului Local al Comunei Minastirea pe anul 2017
» HCL nr. 29/28.03.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2016
» HCL nr. 30/25.04.2017 Achizitionare autoturism
» HCL nr. 31/25.04.2017 Taxa I Lucerna
» HCL nr. 32/25.04.2017 infiintare Politie Locala
» HCL nr. 33/25.04.2017 PUZ Agricola Cap Coconi
» HCL nr. 34/25.04.2017 Modificare inventar
» HCL nr. 35/25.04.2017 aprobare investitie extindere canalizare
» HCL nr. 36/25.04.2017 implementare proiect extindere canalizare
» HCL nr. 37/25.04.2017 reziliere contracte teren locuinte
» HCL nr. 38/25.04.2017 aprobare cereri teren locuinte
» HCL nr. 39/25.04.2017 aprobare Plan SVSU
» HCL nr. 40/25.04.2017 rectificare buget
» HCL nr. 41/25.04.2017 utilizare sume pentru dezvoltare
» HCL nr. 42/30.05.2017 rectificare buget
» HCL nr. 43/30.05.2017 initiere proiect reabilitare strazi
» HCL nr. 44/30.05.2017 infiintare Politie Locala
» HCL nr. 45/22.06.2017 acord parteneriat si indicatori tehnico economici […]
» HCL nr. 46 lotizare teren 30000 mp 27.06.2013
» HCL nr. 47/29.06.2017 achizitionare tractoras gospodarie comunala
» HCL nr. 48/29.06.2017 rectificare buget
» HCL nr. 49/29.06.2017 Taxa II Lucerna
» HCL nr. 50/31.07.2017 salarizare iulie 207 Legea 153
» HCL nr. 51/31.07.2017 reziliere contracte teren locuinte
» HCL nr. 52/31.07.2017 aprobarea cereri teren locuinte
» HCL nr. 53/31.07.2017 rectificare buget
» HCL nr. 54/11.08.2017 PUZ spatiu comercial Profi
» HCL nr. 55/31.08.2017 indicatori tehnico-economici […]
» HCL nr. 56 aprobare model Contract prestari servicii Ecomanagement Salubris
» HCL nr. 57/31.08.2017 rectificare buget
» HCL nr. 58/29.06.2017 Taxa II Lucerna
» HCL nr. 59/31.08.2017 indicatori Tehnico economici, Proiect Targ
» HCL nr. 60/28.09.2017 rectificare buget
» HCL nr. 61/28.09.2017 initiere Proiect Teren Minifotbal
» HCL nr. 62 aprobare buget final Proiect extindere canalizare
» HCL nr. 63/28.09.2017 scrisoare garantie Proiect extindere Canalizare
» HCL nr. 64 Membri Consiliu Administratie Scoala
» HCL nr. 67 reziliere concesiune GEAL INVEST 5000 MP
» HCL nr. 68/26.10.2017 rectificare buget
» HCL nr. 69/26.10.2017 modificare Act constitutiv si Statut FC UNIREA MANASTIREA
» HCL nr. 70/28.11.2017 rectificare buget
» HCL nr. 71 revocare HCL nr. 59/31.08.2017 […]
» HCL nr. 72/28.11.2017 organizare Sarbatori de Iarna
» HCL nr. 73/28.11.2017 masuri fenomene meteo dezapezire
» HCL nr. 74/28.11.2017 Reteaua scolara 2018-2019
» HCL nr. 75/28.11.2017 predare camun cultural CNI var. 2
» HCL nr. 76/29.12.2017 rectificare buget
» HCL nr. 77/29.12.2017 plan de ocupare functii publice 2018
» HCL nr. 78/29.12.2017 organigrama stat de functii pt 2018
» HCL nr. 79/29.12.2017 taxe si impozite 2018
» HCL nr. 80/29.12.2017 concesionare Bazin nr. 2 – 65030 mp
» HCL nr. 81/29.12.2017 concesionare Bazin nr. 3-7407
2016
» Proiect de hotarare nr.1/22.12.16 – privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr.3/22.12.16 – privind aprobarea initierii proiectului „„Construirea unei Platforme Comunale de Depozitare și Gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Manastirea”
» Proiect de hotarare nr.1/11.05.2016 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.1/17.08.16 – privind aprobarea implementarii proiectului „Consolidare,restaurare conservare imobil,restaurare si conservare fresca interioara,restaurare mobilier la biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie (C1) [ … ] „
» Proiect de hotarare nr.1/11.05.2016 – cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte prorpietate personala
» Proiect de hotarare nr.1/23.03.16 – privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr.1/27.06.2016 – privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistenta si servicii de reprezentare juridica pentru UAT Manastirea [ … ]
» Proiect de hotarare nr.1/27.06.16 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.2/24.05.16 – privind participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea proiectului “I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa“
» Proiect de hotarare nr.2/23.03.2016 – cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr.2/27.06.2016 – privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar
» Proiect de hotarare nr.2/27.06.2016 – privind implementarea proiectului „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.3/24.05.16 – privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.3/23.03.16 – privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» Proiect de hotarare nr.66/29.07.16 – privind aprobarea initierii proiectului „Racorduri la reteaua de canalizare,comuna Manastirea,jud.Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.4/23.03.2016 – privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.4/27.06.16 – privind revocarea hotararii consiliului local Manastirea nr.36/31.03.16
» Proiect de hotarare nr.3/27.06.16 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul [ … ]
» Proiect de hotarare nr.5/26.04.16 – privind atribuirea dreptului de uz și servitude gratuită catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600 mp apartinand domeniului public al Comunei Manastirea [ … ]
» Proiect de hotarare nr.4/27.06.16 – privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» Proiect de hotarare nr.5/28.07.16 – privind completarea Strategiei de dezvoltare a comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.6/26.04.16 – privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafeței de 285.761 mp teren extravilan [ … ]
» Proiect de hotarare nr.6/28.07.16 – privind revocarea HCL Manastirea nr.34/31.03.16 si a HCL nr.47/28.04.16
» Proiect de hotarare nr.7/28.07.16 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr.6/28.06.16 – privind aderarea CL Manastirea la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii SPP2a+3a Manastirea
» Proiect de hotarare nr.8/28.07.16 – privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Manastirea
» Proiect de hotarare nr.9/29.07.16 – privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Manastirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezolvare Intercomunitara [ …. ]
» HCLnr.108/29.11.16 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» HCL nr.73/22.08.2016 – privind aprobarea implementarii proiectului „Consolidare,restaurare,conservare imobil,restaurare si conservare fresca interioara,restaurare mobilier la biserica Sf.Mare Mucenic Dimitrie (C1),amenajare incinta,construire corp a
» HCL nr.74/31.08.2016 – privind aprobarea contractului de asociere a comunei Manastirea cu comunele Chirnogi, Spantov si Lehliu Sat, a contractului de consultanta in domeniul bursier si a caietului de sarcini [ … ]
» HCL nr.75/31.08.2016 – privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr.76/31.08.2016 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr.77/31.08.2016 – privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr.78/31.08.2016 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CL Manastirea
» HCL nr.79/31.08.2016 – privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 72437 mp teren categoria ape statatoare [ … ]
» HCL nr.80/31.08.2016 – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr.81/31.08.2016 – privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Manastirea,jud.Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.4/22.12.16 – privind implementarea proiectului ” Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Manastirea,jud.Calarasi”
» Proiect de hotarare nr.5/22.12.16 – privind revocarea HCL Manastirea nr. 100/23.11.2016
» Proiect de hotarare nr.6/22.12.16 – privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare in comuna Manastirea”
» HCL nr. 1/06.01.2016 privind aprobarea deficitului bugetului local pe anul 2014 la sectiunea dezvoltare
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 27.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/29.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 1/29.08.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de paza la nivelul comunei Minastirea de catre o societate specializata de paza si protectie
» Proiect de hotarare nr. 1/28.10.2016 cu privire la validarea mandatului unui consilier local al comunei Minastirea
» Proiect de hotarare nr. 1/26.09.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul si utilajele aflate in dotarea Primariei Minastirea
» Proiect de hotarare nr. 1/18.11.2016 privind aprobarea lotizarii suprafetei de 28331 m2 teren situat in tarlaua 66/1, parcela 1
» HCL nr. 2/22.01.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/29.08.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IV-a de lucerna din islazui comunal
» Proiect de hotarare nr. 2/27.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 2/02.12.2016 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional superior […]
» Proiect de hotarare nr. 2/28.10.2016 privind insusirea de catre Consiliul Local Minastirea a unui imobil si completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 3/22.01.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 42/26.10.2015 de implementare a proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea judetul Calarasi”
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de
» Proiect de hotarare nr. 3/29.08.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de hotarare nr. 3/27.10.2016 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier si vacantarea acestuia
» Proiect de hotarare nr. 3/18.11.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001 […]
» Proiect de hotarare nr. 3/28.10.2016 privind achizitionarea unui serviciu pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice si elaborarea strategiei de achizitii publice
» HCL nr. 4/27.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Minastirea pe anul 2016 + Anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.04.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/29.08.2016 privind transformarea postului vacant de functie publica de executie consilier clasa I grad superior in consilier clasa I grad principal in cadrul compartimentului Contabilitate
» Proiect de hotarare nr. 4/18.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de hotarare nr. 4/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 5/27.01.2016 privind aprobarea „Planului de lucruri de interes local” pe anul 2016 + anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 26.05.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/29.08.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/18.11.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Minastirea, judetul Calarasi pentru anul 2017
» HCL nr. 6/21.01.2016 privind infiintarea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor si validarea Planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor + Anexa
» Proiectul ordinii dezi al sedintei de constituire a Consiliului local Minastirea din data de 24.06.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/29.08.2016 privind trecerea caminului cultural Minastirea, apartinand domeniului public al comunei Minastirea, in domeniul privat
» Proiect de hotarare nr. 6/18.11.2016 privind aprobarea Statului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea […]
» Proiect de hotarare nr. 6/31.10.2016 privind implementarea proiectului „Infiintare drum de exploatatie agricola” in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 7/27.01.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.07.2016
» Proiect de hotarare nr. 7/29.08.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Minastirea si Parohia Sfantul Mare Mucenic Dimitrie […]
» Proiect de hotarare nr. 7/18.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 7/08.11.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului […]
» HCL nr. 8/27.01.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a Privalului Scoiceni bun ce apartine domeniului public al comunei Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.09.2016
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 31.08.2016
» Proiect de hotarare nr. 8/29.08.2016 privind implementarea proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr. 9/27.01.2016 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2015 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati + Anexa
» Proiect de hotarare nr. 9/29.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 10/27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati cu noua cota de TVA reprezentand noua valoare a investitiei pentru obiectivul „Modernizare strazi in comuna Minastirea jud. Calarasi”
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 28.10.2016
» Proiect de hotarare nr. 10/23.09.2016 pentru aprobarea propunerii privind incadrarea unui drum din categoria functionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local
» HCL nr. 11/27.01.2015 privind imputernicirea primarului comunei Minastirea in demersul de intoarcere in patrimoniul comunei Minastirea a stadionului comunal Minastirea
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 23.11.2016
» HCL nr. 12/27.01.2016 privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre comuna Minastirea si Parohia Minastirea in vederea initierii proiectului […] + Anexa
» Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare din data de 29.12.2016
» HCL nr. 13/03.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 14/03.02.2016 privind aprobarea realizarii investitiei Electrificarea/Extinderea retelei electrice de interes public […]
» HCL nr. 15/25.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 16/25.02.2016 privind acordul pentru initierea elaborarii unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 […]
» HCL nr. 17/26.02.2016 privind aprobarea implementarii proiectului „Ecouri ale trecutului reflectate in prezent…” […]
» HCL nr. 18/25.02.2016 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public
» HCL nr. 19/26.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare pentru buldoexcavatorul AMKODOR […]
» HCL nr. 20/26.02.2016 privind aprobarea raportului de evaluare pentru suprafata de 285.761 mp teren extravilan […]
» HCL nr. 21/25.02.2016 privind aprobarea completarii listei bunurilor mijloace fixe apartinand domeniului privat al comunei Minastirea
» HCL nr. 22/31.03.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 23/31.03.2016 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Programului de pregatire profesionala […]
» HCL nr. 24/31.03.2016 privind stabilirea si aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
» HCL nr. 25/31.03.2016 aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilanul localitatii Minastirea, sat Coconi, a terenului extravilan amplasat in tarlaua 43,parcela 38/2
» HCL nr. 26/31.03.2016 cu privire la rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 27/31.03.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 28/31.03.2016 pentru aprobarea achizitionarii unor microcipuri in vederea identificarii cainilor cu stapan de pe raza comunei Minastirea
» HCL nr. 29/31.03.2016 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Comuna Minastirea si Muzeul Civilizatiei Gumelnita in vederea conservarii si intretinerii in conditii cat mai eficiente a Casei Memoriale „Alexandru Sahia”
» HCL nr. 30/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului ” Modernizare targ comunal in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr. 31/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului „Extindere retea de canalizare in vederea accesibilizarii realizarii de racorduri individuale in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 32/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului ” Extindere corp P+1 sala de sport a Scolii nr.1 in comuna Minastirea,judetul Calarasi”
» HCL nr. 33/31.03.2016 privind aprobarea initierii proiectului ” Reabilitare si modernizare camin cultural in comuna Minastirea,judetul Calarasi”
» HCL nr. 34/31.03.2016 privind aprobarea caietului de sarcini, instructiunilor pentru ofertanti si studiului de oportunitate pentru suprafata de 285.761 mp teren extravilan categoria de folosinta ape statatoare (privalul Scoiceni) in vederea concesion
» HCL nr.35/31.03.2016 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse al Consiliul local al comunei Minastirea,judetul Calarasi
» HCL nr. 36/31.03.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului constructiei S+P+2E, bun ce apartine domeniului privat al comunei Minastirea
» HCL nr. 37/31.03.2016 privind aprobarea realizarii serviciilor de ridicari topografice, intocmirea documentatiilor cadastrale aferente drumurilor si intabularea acestora in comuna Minastirea, jud. Calarasi
» HCL nr. 38/31.03.2016 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2015
» HCL nr. 39/31.03.2016 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI FOTBAL CLUB MINASTIREA
» HCL nr. 40/31.03.2016 privind incheierea Contractului de comodat intre Comuna Minastirea si Asociatia Fotbal Club Unirea Minastirea
» HCL nr. 41/19.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 42/28.04.2016 cu privire la rezilirea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 43/28.04.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 44/28.04.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 45/28.04.2016 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Minastirea,judetul Calarasi
» HCL nr. 46/28.04.2016 privind atribuirea dreptului de uz si servitude gratuita catre SC Enel Distirbutie Dobrogea SA a unei suprafete de teren de 600mp apartinand domeniului public […]
» HCL nr. 47/28.04.2016 privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafetei de 285.761 mp teren extravilan categoria de folostinta ape statatoare(privalul Scoiceni)
» HCL nr. 48/12.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 49/26.05.2016 cu privire la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 50/26.05.2016 privind participarea, in parteneriat, la scrierea, depunerea si implementarea proiectului ” I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa”, in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 51/26.05.2016 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Minastirea
» HCL nr. 52/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare
» HCL nr. 53/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor
» HCL nr. 54/24.06.2016 privind declarerea Consiliului local al comunei Minastirea , judetul Calarasi legal Constituit
» HCL nr. 55/24.06.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta
» HCL nr. 56/24.06.2016 privind alegerea Viceprimarului comunei Minastirea, judetul Calarasi
» HCL nr. 57/24.06.2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
» HCL nr. 58/30.06.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 59/30.06.2016 privind implementarea proiectului ” Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr. 60/30.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extinderea retea de canalizare si tatie de epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» HCL nr. 61/27.06.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 62/30.06.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Minastirea si Parohia Sfantul mare Mucenic Dimitrie in vederea realizarii proiectului […]
» HCL nr. 63/30.06.2016 privind aderarea Consiliului Local Minastirea la Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii SPP2a + 3a Minastirea
» HCL nr. 64/29.07.2016 privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistentasi servicii de reprezentare juridica pentru UAT Minastirea
» HCL nr. 65/29.07.2016 privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport scolar + Anexa
» HCL nr. 66/29.07.2016 privind aprobarea initierii proiectului „Racorduri la reteaua de canalizare comuna Minastirea jud. Calarasi
» HCL nr. 67/29.07.2016 privind revocarea HCL nr. 36/31.03.2016
» HCL nr. 68/29.07.2016 privind completarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Minastirea jud. Calarasi + Anexa
» HCL nr. 69/29.07.2016 privind revocarea HCL nr. 34/31.03.2016 si HCL nr. 47/28.04.2016
» HCL nr. 70/27.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 + Anexa
» HCL nr. 71/29.07.2016 privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 72/29.07.2016 privind desemnarea si mandatarea reprezentantului comunei Minastirea in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Salubrizare „ECOM
» Proiect de Hotarare nr. 67/31.08.2016 privind aprobarea contractului de asocierea a comunei Minastirea cu comunele Chimogi Spantov si Lehliu Sat […]
» Proiect de Hotarare nr. 68/31.08.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» Proiect de Hotarare nr. 69/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea jud. Calarasi”
» Proiect de Hotarare nr. 70/31.08.2016 privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Proiect de Hotarare nr. 81/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Minastirea
» Proiect de Hotarare nr. 72/31.08.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 72437 metri patrati teren categoria ape statatoare […]
» Proiect de Hotarare nr. 73/31.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Proiect de Hotarare nr. 74/31.08.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea jud. Calarasi”
» HCL nr. 82/29.09.2016 privind aprobarea efectuarii activitatii de paza la nivelul comunei Minastirea de catre o societate specializata de paza si protectie
» HCL nr. 83/29.09.2016 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a IV-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 84/29.09.2016 cu privinre la aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 85/29.08.2016 privind transformarea postului vacant de functie publica de executie consilier clasa I grad superior in consilier clasa I grad principal in cadrul compartimentului Contabilitate
» HCL nr. 86/29.09.2016 privind aprobarea modalitatii de invitare la Primarie a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada 2015-2019
» HCL nr. 87/29.09.2016 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre comuna Manastirea si Parohia/Sfantul Mare Mucenic Dimitrie […]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 87/29.09.2016
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 87/29.09.2016
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 87/29.09.2016
» HCL nr. 88/29.09.2016 privind implementarea proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
» Anexa la HCL nr. 88/29.09.2016
» HCL nr. 89/29.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Anexa la HCL nr. 89/29.09.2016
» HCL nr. 90/29.09.2016 privnd aprobarea propunerii privind incadrarea unui drum din categoria funtionala a drumurilor de interes judetean in categoria functionala a drumurilor de interes local
» HCL nr. 91/28.10.2016 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismul si utilajele aflate in dotarea Primariei Minastirea
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 106/29.12.2016
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 106/29.12.2016
» HCL nr. 92/28.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 206
» Anexa la HCL nr. 92/28.10.2016
» HCL nr. 93/28.10.2016 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier si vacantarea acestuia
» HCL nr. 94/23.11.2016 cu privire la validarea mandatului unui consilier local al comunei Minastirea
» HCL nr. 95/23.11.2016 privind insusirea de catre Consiliul local Minastirea a unui imobil si completarea cu acesta a inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 96/23.11.2016 privind achizitionarea unui serviciu pentru consultanta in domeniul achizitiilor publice si elaborarea strategiei de achizitii publice
» HCL nr. 97/23.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
» Anexa la HCL nr. 97/23.11.2016
» HCL nr. 98/23.11.2016 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local Minastirea nr. 91/28.10.2016 […]
» HCL nr. 99/23.11.2016 privind implementarea proiectului „Infiintare drum de exploatatie agricola” in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» Proiect de hotarare 14/25.02.2016
» HCL nr. 100/23.11.2016 privind aprobarea initierii concesionarii prin licitatie publica a parterului constrictiei S+P+2E, bun ce apartine domeniului public al comunei Minastirea
» HCL nr. 101/08.12.2016 privnd rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 102/29.12.2016 privind aprobarea lotizarii suprafetei de 28331 m2 teren situat in tarlaua 66/1, parcela 1
» HCL nr. 103/29.12.2016 privind transformarea postului vacant functie publica de executie consilier clasa I grad profesional superior […]
» HCL nr. 104/29.12.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 24/26.04.2001 […]
» HCL nr. 105/29.12.2016 privint rectificarea bugetului local pe anul 2016
» HCL nr. 106/29.12.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Minastirea
» HCL nr. 107/29.12.2016 privind aprobarea Statutului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea si Organigramei pe anul 2017
» Proiect de hotarare 10/25.02.2016
» Proiect de hotarare 11/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/22.01.2016
» Proiect de hotarare 12/25.02.2016
» Proiect de hotarare 17/24.03.2016
» Proiect de hotarare 18/28.03.2016
» Proiect de hotarare 13/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/22.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/02.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 8/25.02.2016
» Proiect de hotarare 16/28.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/22.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 7/25.02.2016
» Proiect de hotarare 19/28.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/22.01.2016
» Proiect de hotarare 1/18.04.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/22.01.2016
» Proiect de hotarare 1/23.03.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/24.02.2016
» Proiect de hotarare 1/05.01.2016
» Proiect de hotarare 2/21.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 1/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 2/25.02.2016
» Proiect de hotarare 1/21.01.2016
» Proiect de hotarare nr. 3/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 4/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 6/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 5/25.02.2016
» Proiect de hotarare nr. 9/25.02.2016
2015
» HCL nr.1/08.01.2015 privind aprobarea deficitului bugetar local pe anul 2014 la sectiunea dezvoltare
» HCL nr.2/30.01.2015 privind aprobarea bugetului Consiliului local al comunei Minastirea pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.2/30.01.2015
» HCL nr.3/30.01.2015 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru sectiunea de functionare
» Anexa – HCL nr.3/30.01.2015
» HCL nr.4/30.01.2015 privind aprobarea atribuirii unei suprafete de teren Liceului Tehnologic Matei Basarab Minastirea in scopul utilizarii ca lot agricol scolar
» HCL nr.5/30.01.2015 privind aprobarea Listei bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social
» Anexa – HCL nr.5/30.01.2015
» HCL nr.6/30.01.2015 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local
» Anexa – HCL nr. 6/30.01.2015
» HCL nr.7/30.01.2015 privind utiliarea unei sume din excedentul bugetului local pentru cumpararea supreafetei de 966mp teren situat in intravilanul satului Coconi
» Anexa – HCL nr.7/30.01.2015
» HCL nr.8/30.01.2015 privind aprobarea valorii totale a investitiei si a cofinantarii proiectului Modernizare strazi in comuna Minastirea , judetul Calarasi la faza PT
» HCL nr.9/30.01.2015 privind aprobarea participarii comunei Minastirea la teritoriul Asociatiei Valea Mostistei
» HCL nr.10/26.02.2015 privind aprobarea contractului de consultanta in domeniul bursier si a contractului de asociere bursiera pentru achizitionare de energie electrica in calitate de consumator eligibil
» HCL nr.11/26.02.2015 privind instrumentarea proiectului Achzitionare buldoexcavator in comuna Minastirea, judetul Calarasi
» Anexa – HCL nr.11/26.02.2015
» HCL nr.12/26.02.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.12/26.02.2015
» HCL nr.13/26.02.2015 privind untilizarea unor sume din excedentul bugetului local pe anul 2014 pentru finantarea unor investitii
» Anexa – HCL nr.13/26.05.2015
» HCL nr.14/26.02.2015 privind aprobarea raspunsurilor la plangerile prealabile ale numitelor SC Mikaro Le SRL si SC Agroluk SRL impotriva hotararii de Consiliu local nr.57/2014
» HCL nr.15/25.03.2015 privind aprobarea insamantarii cu lucerna a unei suprafete din islazul comunal in primavara anului 2015
» HCL nr.16/25.03.2015 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta si a Programului de pregatire profesionala anuala si trimestriala pe teme si exercitii pentru membrii SVSU Minastirea in anul 2015
» HCL nr.17/25.03.2015 privind aprobarea casarii unui buldoexcavator din inventarul mijloacelor fixe ale comunei Minastirea
» HCL nr.18/25.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.18/25.03.2015
» HCL nr.19/25.03.2015 privind aprobarea contului de executie bugetara incheiat la data de 31.12.2014
» Anexa – HCL nr.19/25.03.2015
» HCL nr.20/25.03.2015 privind aprobarea raportului de evaluare a unui imobil situat in comuna Minastirea, judetul Calarasi, in vederea stabilirii unor masuri pentru aplicarea legilor proprietatii
» HCL nr.21/30.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.21/30.04.2015
» HCL nr.22/30.04.2015 privind aprobarea Statului de Functii al Aparatului Propriu de specialitate al Primarului comunei Minastirea si organigramei pe anul 2015
» HCL nr.23/30.04.2015 privind imputernicirea unui consilier local in cadrul Consiliului Local Minastirea sa reprezinte Consiliul Local Minastirea si sa apere interesele acestei institutii in cazul Dosarului nr.331/116/2015
» HCL nr.24/28.05.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.24/28.05.2015
» HCL nr.25/28.05.2015 privind modificarea HCL nr.59/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
» HCL nr.26/28.05.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei I de lucerna din islazul comunal
» HCL nr.27/26.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.27/26.06.2015
» HCL nr.28/26.06.2015 privind rezilierea unor contracte de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr.29/26.06.2015 privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» Anexa – HCL nr.29/26.06.2015
» HCL nr.30/30.07.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
» Anexa – HCL nr.30/30.07.2015
» HCL nr. 31/30.07.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a II-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 32/17.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 33/28.08.2015 privind stabilirea taxei pentru vinderea coasei a III-a de lucerna din islazul comunal
» HCL nr. 34/28.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 35/30.09.2015 privind aprobarea achizitionarii unui serviciu de consultanta si asistenta si servicii de reprezentare juridica pentru UAT Minastirea consiliul local si primarul comunei Minastirea
» HCL nr. 36/30.09.2015 privind aprobarea unui acord de cooperare intre Asociatia Grupul local de Pescuit „Dunarea Calaraseana” si comuna Minastirea […]
» HCL nr. 37/30.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + anexa
» HCL nr. 38/30.09.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune incheiat la data de 06.06.2007 intre primaria Minastirea si Asociatia CARITAS Bucuresti
» HCL nr. 39/30.09.2015 privind inchirierea unui teren cu suprafata de 5000 mp apartinand domeniului public al comunei Minastirea […]
» HCL nr. 40/16.10.2015 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea + Anexa
» HCL nr. 41/16.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 42/26.10.2015 privind implementarea proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Minastirea jud. Calarasi” + anexa
» HCL nr. 43/26.10.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 44/26.10.2015 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Minastirea cu un drum agricol de exploatatie + Anexa
» HCL nr. 45/03.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 46/10.11.2015 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul „Achizitionare buldoexcavator …”
» HCL nr. 47/10.11.2015 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN […]
» HCL nr. 48/10.11.2015 privind revocarea HCL Nr. 39/30.09.2015 […]
» HCL nr. 49/26.11.2015 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Minastirea + Anexa
» HCL nr. 50/26.11.2015 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei si targului din comuna Minastirea aprobat prin HCL nr, 16/18.03.2008
» HCL nr. 51/26.11.2015 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Minastirea pentru anul scolar 2016-2017
» HCL nr. 52/26.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 + Anexa
» HCL nr. 53/26.11.2015 privind aprobarea unor cereri de acordare a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate personala
» HCL nr. 54/26.11.2015 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN […]
» HCL nr. 55/22.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 + Anexa
» Proiect de hotarare privind aprobarea deficitului bugetului local pe anul 2015
» Proiectul ordinii de zi al sedintei din data de 23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 2/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 4/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr.5/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr.6/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 7/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 8/23.12.2015
» Proiect de hotarare nr. 9/23.12.2015
» Proiect de hotarare 15/24.03.2015
» Proiect de hotarare 1/23.12.2015
Translate »